theme-sticky-logo-alt

Revista “DITURIA ISLAME”

DITURIA ISLAME
REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE
E KULTURORE
Boton:
Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës,
Prishtinë.
Kryeredaktor:
Dr. Ajni Sinani
Redaksia:
Prof. Sabri Bajgora, Mr. Ramadan Shkodra,. Fahrush Rexhepi, dr. Orhan Bislimaj,
. Faruk Sinani, Mr. Muzaqete Kosumi, PHD(c) Besir Neziri dhe mr. Driton Arifi.
Sekretar në redaksi:
Dr. Rexhep Suma
Lektor & Korrektor:
Bajram Zeqiri
Redaktor artistik & teknik:
Bashkim Mehani
Adresa:
Dituria Islame, rr. “Bajram Kelmendi” nr. 84,
10000 Prishtinë.
el & Fax: +383 38 224 024
email: [email protected]
[email protected]
www.dituriaislame.com
Parapagimi:
Evropë 25 €
Amerikë 40 USA $
Shtypi:
Shtypshkronja “Vi-Print”, Mitrovicë

15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1