theme-sticky-logo-alt

Revista “DITURIA ISLAME”

DITURIA ISLAME
REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE
Boton:
Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës, Prishtinë
Kryeredaktor:
Dr. Ajni Sinani
Redaksia:
Prof. Sabri Bajgora, mr. Ramadan Shkodra, dr. Fahrush Rexhepi, dr. Orhan Bislimaj, dr. Faruk Sinani, mr. Muzaqete Kosumi, PHD(c) Besir Neziri dhe mr. Driton Arifi
Sekretar në redaksi:
Dr. Rexhep Suma
Lektor & Korrektor:
Bajram Zeqiri
Redaktor artistik & teknik:
Bashkim Mehani
Adresa:
Dituria Islame,
Rr. “Bajram Kelmendi” nr. 182, 10000 Prishtinë
Tel & Fax: +383 38 224 024
email: [email protected], [email protected], [email protected]
www.dituriaislame.com
Parapagimi:
Evropë 25 €
Amerikë 40 USA $

15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1