theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Dituria islame nr 354

 Kategoria: Dituria Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

Numri 354

Editorial 4
• Sabri Bajgora
Komentimi i sures Llukman – (8) 7
• Dr. Ajni Sinani
Islami – akide dhe sheriat 10
• Prof. dr. Hajredin Hoxha
Lidershipi: rëndësia dhe modelet e tij
sipas Kuranit fisnik 13
• Azmir Jusufi (PhDc)
Komentimi i sures “Ez-Zelzele” (Dridhja-Tërmeti) 17
• Imam Muhamed B. Sytari
Bëhu lehtësues, dhuro myzhde! 19
• Hajrullah Hoxha
Pastërtia dhe mbrojtja e shëndetit sipas Islamit 21
• Sadik Mehmeti
Kontributi i Shqipërisë në përkujdesjen për të dëbuarit nga Kosova (1998-1999) 24
• Dr. Rexhep Suma
Urtësia në thirrjen islame dhe metodologjia e saj kuranore 28
• Hasip Saygılı
Ana e errët e disfatës së Perandorisë Osmane në Luftën Ballkanike (3) 31
• İsmail Yücedağ, Nurgün Koç
Kërkesat e shqiptarëve për shkollimin në gjuhën
amtare. (1) 35
• Mr. Fitim ef. Gërguri
Pozita e “Sahih el-Buhari” te dijetarët hanefi 39
• Ibadete Kosumi- Bryma
Objektivat e legjislacionit islam (1) 42
• Shejh Muhammed ibn Harun Abbas Umer
A lejohet leximi i Kuranit për të vdekurin te varrezat?45
Ibn Hatimeh El-Ensari 47
• Ibrahim Iljazi
Pushteti i Talutit ndaj atij të Xhalutit 48
• Salih Kabashi
Ramazanët e fëmijërisë 50
Aktivitete 51
Lista e donatorëve në “Sofra e Ramazanit” 56
Fjalëtërthore 70
Savë Batarja dhe Hazir Alija 71


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1