theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Dituria islame nr 356

 Kategoria: Dituria Islame  Shkarkoni
 Përshkrim:

Numri 356

Rikthimi i xhamisë Ajasofia 4
Këtë Bajram nuk po e presim
ashtu siç do të dëshironim 5
Ruajtja e shpirtit është ne mesin
e parimeve për të cilat Krijuesi
urdhëroi një kujdes të veçantëe 7
Sabri Bajgora
Komentimi i sures “Llukman”– (10) 10
Muhamed B. Sytari: Nga vlera,
urtësia dhe mirësia e Haxhit 14
Mr. Driton Arifi
Haxhi dhe mesazhet e tij hyjnore në luftën
kundër diskriminit racor dhe atij social 16
Dr. Ajni Sinani: Guri i zi 19
Dr. Orhan Bislimaj
Haxhi i ndaluar dhe Covid – 19! 22
Shibli Zaman: Haxhi në Bibël 25
Mr. Ragmi Destani
Kurbani, dispozita dhe rregullat 27
Besir Neziri: Historiku i Ajasofisë 29
Dr. Rexhep Suma
Inkurajimi para frikësimit në davet dhe mosndjekja e vijave radikale 32
Dr. Flamur Sofiu
A duhet të falet namazi i Bajramit vetmas e me familje në shtëpi? 35
Dr. Sedat Islami
Degët e besimit – vështruar nga perspektiva edukative 38
Shkëlzen Marevci
Zoti është Një, prandaj rregulli mbizotëron gjithësinë! 42
Ma.sci. Senad Maku
A është Kurani vepër e njeriut? 43
Mr. Ibadete Kosumi- Bryma
Objektivat e legjislacionit islam 45
Vaxhide Bunjaku
Perceptimi i veshjes te shoqëritë 48
Arben Desku : Ngjyrat e jetës 50
Aktivitete 51
Fjalëtërthore 71


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1