theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Dituria islame nr 366

 Kategoria: Dituria Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

Në këtë numër:
Editorial
4
Sabri Bajgora
Komentimi i kaptinës El-Ahkaf – (2) 5
Dr. Ajni Sinani
As kërcënimet dhe as ofertat nuk e sprapsen Muhamedin a.s. 8
Valmire Batatina Krasniqi
Dimensioni individual dhe shoqëror i hilmit (butësisë) në dritën e Kuranit 12
Nexhmi Hoxha
Fatihaja – Nëna e Librit 16
Argjent Xheladini
Martesa në të drejtën e Sheriatit (2) 20
Dr. Jusuf el-Kardavi
Gjendja dhe sfidat e të rinjve tanë 23
Muhamed Mutevelij esh-Sharavi
Begatia e kënaqësisë 26
Prof. dr. Edin Tule
Energjia negative në pusi 27
Prof. ass. dr. Rexhep Suma
Format e shumta të mjeteve në komunikimin e daves 28
Nuridin Ahmeti
Roli i krerëve fetarë myslimanë në unifikimin e alfabetit të gjuhës shqipe më 1908 (2) 31
Vaxhide Bunjaku
Roli i gruas në BIK për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm 33
Elez Osmani
Kujtime dhe të dhëna për haxhi Osmanin nga Morina (1) 35
Isra Hyseni
Diskursi anti-emigrant si veçori e së djathtës populiste dhe ndikimi i tij politik në Evropë (1) 38
Drita e kulturës islame ka ndriçuar civilizimet botërore 41
Jeton Neziri
Mësimi i fikhut në medresetë e Kosovës gjatë periudhës Osmane (1) 45
Klodiana Xhaferaj
Historia e gjuhës arabe në Egjipt 48
M.sc. Artan S. Mehmeti
Kontributi i Tusit (1201 – 1274) në gjeografi 50
Dr. Ardian Muhaj
Rreth kontributit dhe rolit të myslimanëve shqiptarë në mbajtjen dhe mbarëvajtjen e Kuvendit të Arbnit (1703) 53
Agron M. Rexhepi
Kontrolli mjekësor i sportistëve 57
Ma. Vehbi Shatri
Haxhi Isa ef. Hasanaj 59
Aktivitete 61
Poezi 71


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1