theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Dituria islame nr 371

 Kategoria: Dituria Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

Numri 371
Editorial 4
Një delegacion i lartë nga Arabia Saudite vizitoi Kosovën 5
Vizita e Ministrit të Çështjeve Fetare dr. Abdulatif Al Shejh, në Kosovë u realizua me kërkesë të oborrit mbretëror 10
Sabri Bajgora
Komentimi i kaptinës El-Ahkaf – (6) 11
Dr. Ajni Sinani
Ndihma e Zotit për Muhamedin a.s. në Bedër 14
Mr. Muhidin Ahmeti
Në përkujtim të ditëlindjes së Pejgamberit a.s. 17
Resul Rexhepi
A ka nevojë më shumë se kaq? 20
Dr. Azmir Jusufi
Muhamedi a.s., shëmbëlltyra më e mirë 22
Mr. Fatmir Hadri
Roli i Pejgamberit a.s. në sigurimin e unitetit shoqëror (1) 25
Dr. ass. Lulzim Esati
Koncepti i krenarisë në Kuranin famëlartë dhe në fjalorin e njeriut 27
Mr. Driton Arifi
Trajtesa juridike rreth pasurive të destinuara për vakëfe 30
Gary Miller
Kurani i mrekullueshëm (4) 33
Prof.ass.dr. Rexhep Suma
Norma të përgjithshme në dave mbi fjalën dhe mbi thirrësin 38
Argjent Xheladini
Liria e fesë në Kushtetutën e Republikës së Kosovës (2) 42
Emad Hamdeh
Tradicionalizmi dhe selefizmi, debati rreth pluralizmit ligjor (1) 45
Dr. Selim Selimi
Flamuri dhe himni (1) 50
Blerim Halili
Filozofia dhe Sheriati, një dritë mbi dilemat e mendimit në botën myslimane 53
Faik Miftari
Vështrim rreth librit “Shkollat dhe arsimi në Kosovë 1830-1912” 57
Agron M. Rexhepi, MD, PhD
Morfologjia e kokës (3) 60
PhD (C) Melihate Zeqiri
Figura kosmike nga Lasgush Poradeci 62
Aktivitete 65
Poezi 71


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1