theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Dituria islame nr 375

 Kategoria: Dituria Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

Përmbajtja:

Editorial 4
Sabri Bajgora
Komentimi i kaptinës El-Ahkaf – (9) 5
Dr. Ajni Sinani
Premtimi hyjnor për rikthimin e Pejgamberit a.s. prej Medinës në Mekë 9
Philip Dorroll
Universi në fluks – rishikimi i metafizikës dhe epistemologjisë te Mansur el-Maturidiu (2) 11
Dr. Berat Hashani
Përpjekjet e para për përkthimin e domethënieve të Kuranit në gjuhën shqipe 15
Hafiza Rejhana Umer
Cilat kaptina nga Kurani duhen lexuar gjatë kohës së depresionit dhe stresit? 18
Alexander Bevilacqua
Kur Kurani fliste anglisht 20
Mr. Driton Arifi
Kompetencat dhe detyrimet e kujdestarëve të vakëfeve 23
MSc. Abdullah Klinaku
Të drejtat martesore dhe sistemet juridike te shqiptarët 26
LL.M. Argjent Xheladini
Radhët e trashëgimisë sipas Ligjit për Trashëgiminë i Kosovës 29
Arben Desku
“Sodomgjinjtë modernë” – devijimi nga natyrshmëria njerëzore 31
Prof.Ass.Dr. Rexhep Suma
Ligjërata si formë e diskursit në dave 32
Bajram Zeqiri
Lutje të veçanta të Pejgamberit a.s. 35
M.sc Artan S. Mehmeti
Kontributi i El-Ferganit (Alfraganus) (798 – 865) në zhvillimin e shkencës 39
Harun Shabanaj
Pagëzim a vdekje (2) 42
Një Shkurti – Dita Botërore e Mbulesës 44
Sahiba Goga-Daciq
Mbulesa ime, paqja ime 46
PhD (C) Melihate Zeqiri
Bilinguizmi gjuhësor në Ballkan (1) 48
Deklarata përmbyllëse e Forumit të Tetë Ndërkombëtar për Promovimin e Paqes 51
Dr.Sci Agron M. Rexhepi
Nevojat energjetike të organizmit (2) 55
Aktivitete 57


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1