theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Dituria islame nr 382

 Kategoria: Dituria Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

____________________________________
EDITORIAL
4 Lindja që dha kumtin e paharrueshëm në histori
____________________________________
FE & SHKENCË
5 Komentimi i kaptinës Muhamed – (6)
Sabri BAJGORA
9 Shkenca e Ilmul Kelamit
tek Ehli Suneti
Dr. Bahri HOXHA
14 Hadithet që iu atribuan Muhamedit a.s. nga brezi që atë nuk e takoi
Dr. Flamur SOFIU
17 Sunetet e ushqimit dhe pijes në Islam dhe rregullat etike të tyre
Dr. Ilmije KUQI
21 Sjelljet e virtytshme në jetën e besimtarit
Mr. Vedat SHABANI
24 Konditat dhe rregullat e urdhrit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja
Prof. ass. dr. Rexhep SUMA
28 Oferta e Islamit për familjen në vorbullën e sfidave bashkëkohore
Mimoza SINANI
32 Familja e shëndoshë për një shoqëri të shëndoshë
Dr. Mirsad ASLANI –
Mr. sci. Sebajdin KRASNIQI
34 Muhamedi a.s., shëmbëlltyrë e papërsëritshme
Isa TËRSHANI
______________________________
KULTURË
37 Sylejman Çelebiu dhe vepra e tij “Vesiletu’n-Nexhat” (Mevludi)
PhD(c) Besir Neziri
41 Islami si faktor kryesor në mbijetesën e kombit (2)
Xhafer SADIKU
______________________________
HISTORI & CIVILIZIM
45 Çfarë na rrëfen një vakëfname
Dr. Eduart CAKA
47 Sixhilatet e kadiut osman si burim i dorës së parë për historishkrimin e qyteteve shqiptare
Prof. ass. dr. Agron ISLAMI
51 Komisia letrare shqipe e Shkodrës
Sevdie OSMANI
54 Medresetë-shkollat e para në periudhën klasike osmane (1360 – 1600)
Phd. Driton KELMENDI
___________________________________
PERSONALITETE
57 Mulla H. Sadik ef. Hoxha (1908 – 1972)
Ma. Vehbi SHATRI
___________________________________
AKTIVITETE
60 Imam i Qabesë dr. Abdullah Avad El Xhuheni qëndroi në Kosovë


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1