theme-sticky-logo-alt
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
_________________
EDITORIAL
4 Paradoksi i braktisjes së tokës së çliruar
______________________
FE & SHKENCË
5 Komentimi i kaptinës El-Fet’h
Sabri Bajgora
9 Mesazhe pa fund të Israsë dhe Miraxhit
Dr. Jusuf el Kardavi
11 Detyrat e besimtarit ndaj atdheut
Sead Paqarizi
14 Shpirti sipas pikëpamjes së filozofëve islamë dhe mutekeliminëve
Dr. Bahri Hoxha
17 Ateizmi, kauzë apo mohim
Phd. Adnan Shala
20 Një pejgamber i përkushtuar ndaj paqes (1)
Flamur Vehapi
24 Përemri lidhor në gjuhën e Kuranit
Shkelzen Hoxha
26 Etika e mikpritjes në legjislacionin islam
Dr. Ilmije Kuqi
__________________
INTERVISTA
29 Fadil Rashiti, imami që ua dha lamtumirën e fundit xhematit për t’u flijuar për atdhe
(Fet babai i dëshmorit)
______________________________
EDUKIM & FAMILJE
32 E drejta e gruas myslimane përballë ideologjisë së të drejtave të njeriut, feminizmit e islamofobisë (1)
Edlira Durmishaj
36 Dashuria
Amër Halid
39 Dashuria dhe kujdesi ndaj prindërve
Isa Tërshani
42 Gruaja – prehja e zemrës, qetësia e shpirtit
Mimoza Sinani
44 Vështirësitë socio-ekonomike të dimrit
Dr. Mirsad Asllani
______________
KULTURË
46 A është Islami fe e paqes apo e luftës?
Akademik Enes Kariq
_________________________________
HISTORI & CIVILIZIM
49 Përse qytetërimi islam?
Haki Sahitaj
______________________
AKTIVITETE
52 “FSI, institucioni më i vjetër i arsimit të lartë islam në trojet shqiptare”


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1