theme-sticky-logo-alt
 Përshkrim:

________________
EDITORIAL
4 Porosi fisnike
nga Shtëpia e Lashtë
______________________
FE & SHKENCË
5 Haxhi dhe mesazhet e tij
unifikuese për myslimanët
Vedat Shabani
9 Madhështia e adhurimit
jetësor – haxhit
Isa Tërshani
12 Kushtet e
obligueshmërisë dhe
ato të vlefshmërisë
së haxhit
Mr. Fitim Gashi
15 Farzet dhe vaxhibet
e haxhit
Mr. Zenel Hajdini
18 Gruaja në haxh
Dr. Ilmije Kuqi
22 Haxhi për tjetrin
(bedeli)
Mr. sc. Bahri Curri
25 Haxhi, udhëtimi më i
bukur i jetës me të cilin
e fitojmë Xhenetin
Mihana Goga – Bekteshi
27 Komentimi i sures
El-Fet’h (5)
Sabri Bajgora
31 Pranimi dhe
shpërndarja e informacionit
në këndvështrimin e ajetit të
6-të të kaptinës Huxhurat
Dr. Valmire Batatina
______________________________
FAMILJE & EDUKIM
34 Morali islam
përballë sfidës së
modernitetit
Ervin Qylafku
38 Inteligjenca Artificiale –
IA, dilemat, problemet
dhe e ardhmja
Prof. ass. dr. Ferdi Kamberi
41 Rrugëtimi shpirtëror drejt
së vërtetës hyjnore
Mimoza Sinani
______________
KULTURË
44 Dijetarët shqiptarë në
revistën “Hëna e Re”
Sadik Mehmeti
48 Një vështrim filleve
të literaturës islame
në gjuhën shqipe në
Kosovë (1)
Arbin Ahmeti
_________________________
PERSONALITETE
51 Hafëz Selim ef. Hoshi,
myezini i njohur shqiptar
i xhamisë së “Sulltan
Fatihut” në Sarajevë
Bajro Perva
_________________________________
HISTORI & CIVILIZIM
53 Haxhi në kohë
Dr. Agron Islami
56 Konvertimi i shqiptarëve
myslimanë në
fenë ortodokse në
Sanxhakun e Nishit
Prof. dr. Jusuf Osmani
61 Rëndësia e Imam
Maturidiut dhe shkollës
maturidite për një
qytetërim të ri islam (1)
Prof. dr. Hasan Onat
__________________
AKTIVITETE
65 Myftiu Tërnava
dhe nënsekretari i
Kombeve të Bashkuara
vizituan Xhaminë e Madhe


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1