theme-sticky-logo-alt
 Përshkrim:

2 Urimi i Myftiut të Kosovës
me rastin e festës së
Bajramit të Kurbanit 2023
_________________
EDITORIAL
5 Le të vazhdojmë t’i
qëndrojmë pranë njëri-
tjetrit!
______________________
FE & SHKENCË
8 Komentimi i sures El Fet’h
(6)
Sabri Bajgora
12 Objektivat e
edukimit islam
Dr.Valmire Batatina Krasniqi
16 Besimtari dhe
pastërtia
Hetem Sopjani
18 Fëmijëria e të
dërguarit të Allahut, a.s.
Mr. Besim Krasniqi
21 Kodi islam i
mirësjelljes në telefon dhe
në mediet sociale
Dr. sci. Flamur Sofiu
24 Përse nuk mund t’i
shijoj namazet që i fali?!
Doç. Dr. Soner Duman
27 Mediatizimi i fesë
apo feja mediale
Festim Rizanaj, PhD
30 Kimikatet dhe
ndikimi i tyre në shëndet
MSc. Njomza Sadriu
______________________________
FAMILJE & EDUKIM
33 Shkurorëzimet e
shpeshta dhe shkaqet e tyre
Nehat Shehu
37 Ekzekutimi i
vendimeve gjyqësore
Argjent Xheladini
40 Sfidat e edukimit të
brezave në kohën e
internetit
Dr. Azmir Jusufi
_________________________
PERSONALITETE
43 Ibën Hazm, kolosi
mysliman spanjoll
Nexhat Ibrahimi
47 Knud Ali Holmboe
Klodiana Xhaferaj
______________
KULTURË
49 Mirupafshim, Mekë!
(Besnik Jaha)
51 Një vështrim filleve të
literaturës islame në
gjuhën shqipe në Kosovë
(2)
Arbin Ahmeti
_________________________________
HISTORI & CIVILIZIM
54 Legjislacioni Osman për
Ruajtjen e Rendit
Publik në Hapësirën
e Kosovës gjatë
viteve 1700-1800
Prof. Ass. Dr. Agron Islami
58 Koncepti i Gazasë në
shtetin Osman
Agon Krasniqi
__________________
AKTIVITETE
60 Në Kosovë u kremtua
festa e Bajramit të
Kurbanit


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1