theme-sticky-logo-alt
 Përshkrim:

_________________
EDITORIAL
4 “S’ka shpërngulje pas
çlirimit”
___________
FETARE
5 Myderriz Fahri efendiu, tërë
jetën ia kushtoi misionit për
të cilin ishte përgatitur
Myftiu Naim ef. Tërnava
7 Hixhreti, rrugëtim nën
përkujdesjen hyjnore
Dr. Ajni Sinani
10 Komentimi i sures
El-Fet’h (7)
Sabri Bajgora
13 Kaptina El-Asr,
rrugët e shpëtimit të njeriut
Dr. Valmire Batatina-Krasniqi
17 A është Kurani një
libër i rrezikshëm?
Enes Kariq
20 Kultura e të
ushqyerit në Islam
Dr. Selatin Mehani
24 Kalimi i Imam
Tahaviut (v.321/933) nga
medhhebi shafi në
medhhebin hanefi
Blerton Bahtiri
______________________________
FAMILJE & EDUKIM
27 Familja e shëndoshë
dhe tiparet e saj
Nehat Shehu
31 Pse nxënësit e
shohin si sfidë studimin e
shkencave?
Vaxhide Spahiu
______________
KULTURË
34 Një trajtesë modeste
mbi veprën “Rilindja e
shkencave fetare”
Mulaim Shehu
38 Një katalizator semantik
Granit SADIKU
41 Vakëfet islame dhe roli i
tyre qytetërues
P.D Abdurrahman el-Dahjani
44 Rëndësia e Imam
Maturidiut dhe
maturidizmit për një
qytetërim të ri islam (2)
Prof. dr. Hasan Onat
______________________________
HISTORI & CIVILIZIM
47 Shkupi në optikën e një
udhëpërshkruesi arab
Mahmud Karut
49 Pasqyrë e shkurtër e
arkivit (fondit arkivor)
të Medresesë së Mesme
“Alauddin” në Prishtinë
(1984-1997)
MSc. Drin Aliu
__________________________
PERSONALITETE
52 Jeta dhe kontributi i mulla
Qamil Mehmetit
Miran Mehmeti
54 Në kujtim të mualimit tim,
Hafëz Maksut ef. Spahiut
(1910-1989)
Faik Miftari
__________________
REPORTAZH
56 Të veshur me ihram
Bajram Zeqiri
__________________
AKTIVITETE
59 Myftiu Tërnava priti në
takim ambasadorin e
Francës, z. Olivier Guérot


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1