theme-sticky-logo-alt
 Përshkrim:

EDITORIAL
4 Dituria, rruga e dëlirë drejt dinjitetit!
___________
FETARE
5 “Lexo”, urdhri i parë hyjnor që ngriti civilizimin islam
Dr. Ejup Haziri
9 Komentimi i sures
El-Fet’h (8)
Sabri Bajgora
13 Mrekullitë historike të Kuranit (1)
Mimoza Sinani
17 Ku është Allahu i Madhërishëm?
Mufti Muhamed ibn Adem el-Kevtheri el-Hanefi
19 Ruajtja e tërësisë së haditheve, pretendimet dhe realiteteti
Dr. Muhamed Stublla
23 Koncepti i drejtësisë sociale në mendimin bashkëkohor islam
Fitim Flugaj
26 Gjuetia dhe normat e saj në të drejtën islame
Dr. Flamur Sofiu
30 Parandalimi dhe obligimi i ndalimit të dhunës
Mihana Goga-Bekteshi
___________________
INTERVISTA
32 Intervistë me Dr. Armend Agollin
______________________________
FAMILJE & EDUKIM
36 Shkollat myslimane në Britani të Madhe
Daut Dauti
38 Sfidat e arsimimit dhe edukimit të brezit të ri në një botë të trazuar
Nada Dosti
40 Kërkimi i diturisë, vlera dhe kujdesi
Azemine Kukaj
42 Arsimi, ky mision që nuk ecën dot para pa edukim
Bardha Kqiku-Luma
44 Kriza e arsimit në (peri)udhën digjitale
Ilaz Hajra – Lumi
45 Frika nga dështimi i madh në arsim
Entela Hidri
______________________________
HISTORI & CIVILIZIM
47 Kuttabet, institucionet e para shkollore në historinë islame
Fatime Hafiz
50 Kontributi i Ibën Shatirit (1304 – 1375) për zhvillimin e shkencave
M.sc. Artan S. Mehmeti
53 Vështrim historik mbi legjitimitetin e kalifatit osman
Ma. Agon Krasniqi
__________________________
PERSONALITETE
56 Jeta e fakihut dhe muhadithit të njohur bashkëkohor Muhamed Teki Osmanit
Blerton Bahtiri
__________________
AKTIVITETE
56 Kryesia e BIK-ut mbajti takimin tradicional me bashkatdhetarët tanë


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1