theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 100

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

Përmbajtja
Qemajl Morina
Me rastin e numrit të 100-të jubilar ……………………………………… 5
Mr. Ejup Haziri
Marrëveshjet e Kosovës dhe paqja e Hudejbijes ……………….. 13
Arta Tahiri
E drejta e vetëvendosjes në të drejtën ndërkombëtare, Kosova në korpusin e kësaj të drejte…………………………………. 47
Nexhat Ibrahimi
Kontributi i Ebu Hanifes në shkencën e hadithit……………….. 55
Kushtrim Shehu
Ismail Qemali – figurë shtetërore osmane dhe hero shqiptar (në shërbim të të dy vendeve)……………………………………………. 73
Esilda Luku
Prezantimi i periudhës osmane në tekstet shkollore të historisë në Shqipëri (2000-2010) ………………………………….. 87
Mr. Rexhep Suma
Terrorizmi në medie ………………………………………………………. 105
Sedat Islami
Ja pse nuk duhet botuar rushdie në gjuhën shqipe ………….. 127
Kasim Gërguri
Vështrim dispensës së Ahlakut II të mulla Sadri ef. Prestreshit…………………………………………… 153
Zachary Karabell
Xhihadi i Salahudinit?……………………………………………………. 163
Abdurrahman ibn Haldun
Mbi përparësitë e shkencës së historisë dhe analizën e metodave të saj me një vështrim mbi gabimet dhe paragjykimet e historianëve dhe disa nga shkaqet e tyre (Fragment nga vepra El-Mukaddime) ……………………….. 191
460 EDUKATA ISLAME 100
Prim. dr. med. sc. Ali F. Iljazi
Kurani famëmadh nga këndvështrimi shkencor………………. 219
Muhamed Zaglul En-nexhar
Kujdesi ndaj pasurisë së jetimit………………………………………. 237
Pasojat e mosrespektimit të prindërve…………………………….. 243
Dr. Abdurrahman Rafet el-Basha
Amr Ibn Asi …………………………………………………………………… 251
Qerim Bajrami
“Lëvizja e Nënave” 13 vjet pas ……………………………………….. 261
Intervistë me Hajrullah ef. Hoxhën, veteran i publicistikës islame në Kosovë “Edukata Islame” me sukses i ka përmbushur e tejkaluar objektivat dhe pritjet e themeluesve dhe botuesve të saj…… 269
Qemajl Morina
Aspekte të harruara të marrëdhënieve të islamit me perëndimin……………………………………………………………….. 289
Sadik Mehmeti
Kaloi në ahiret ixhazetliu i fundit në Opojë – haxhi Salim ef. Rexhepi – 4.05.1921 – 7.05.2012………………… 295
Olsi Jazexhi
Rahmet pastë Ali Basha………………………………………………….. 301
Ndahet nga jeta dr. Ibrahim rr. Gashi…………………………….. 307
Ramadan Shkodra
Bibliografia e revistës “Edukata Islame” nr. 1/1971 – 99/2012 ……………………………. 311
Përmbajtja …………………………………………………………………….. 459


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1