theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 103

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

Përmbajtja
Qemajl Morina
Rishkrimi i historisë në mes kundërshtarëve dhe përkrahsëve…… 5
Muhammed Ebu Zehre
Maturidinjtë – ألماتريدية …………………………………………………………… 13
Nexhat Ibrahimi
Islamofobia në kontekst të realitetit bashkëkohor …………………… 37
Mr. Ejup Haziri
Testamenti në të Drejtën Islame …………………………………………….. 47
Ramadan Shkodra
Roli i imamëve dhe i Ulemasë
në Lëvizjen Nacional-Demokratike Shqiptare…………………………. 77
Lidhja e Prizrenit, sipas studiuesve të kohës …………………………… 95
Mr. Qemajl Morina
Feja si faktor për të ardhmen e Kosovës ……………………………….. 125
Prof. dr. Mustafa Melikijan
Racionalizmi dhe spiritualiteti, domosdoshmëri parësore………. 139
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi
Porositë specifike të ruajtjes së shëndetit
sipas parimeve islame…………………………………………………………… 151
Muxhait Asimov
Monumentet mbivarrore në gjuhën osmane në Kosovë …………. 167
Lëvizja për heqjen e hixhabit (shamisë) te femrat myslimane … 187
Refik Gërbeshi
Refleksione nga aktivitetet e Konicës…………………………………….. 197
Mexhid Yvejsi
Ndërtuesi kryesor i bashkimit…
Sejjid Xhemaluddin el-Afgani (1838-1897) ……………………………. 213
Mr. Rexhep Suma
Identiteti nga perspektiva islame ………………………………………….. 223
310 EDUKATA ISLAME 103
Zachary Karabell
Sakrifica e Isakut…………………………………………………………………. 255
Ramadan Shkodra
Qendrat Islame-Shqiptare në Zvicër – Kultivuese të traditës,
gjuhës, fesë dhe zakoneve të popullit tonë……………………………… 287
Hajrullah Hoxha
Ndërroi jetë alimi i famshëm shkodran,
h. Vehbi Sylejman Gavoçi 1923-2013 ……………………………………. 299
Përmbajtja……………………………………………………………………………….. 299


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1