theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 113

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

Përmbajtja
MESAZHET E LIDHJES SHQIPTARE TË PRIZRENIT
(Me rastin e 140 vjetorit të saj)………………………………………………. 5
Sabri BAJGORA
MUHAMED TAHIR IBN ASHUR DHE TEFSIRI I TIJ
“ET-TAHRIRU VE-T-TENVIRU”………………………………………… 9
Hfz. Safet HOXHA
TRE IMAMËT E LEXIMEVE MUTEVATIRE NË KUFË
(Asimi – Hamzai – Kisaiu) …………………………………………………… 43
Dr. Ajni SINANI
E DREJTA E SHERIATIT………………………………………………….. 61
Dr. Sadik MEHMETI
LIDHJA SHQIPTARE E PRIZRENIT – FAKTOR I
ZHVILLIMIT KULTUROR DHE ARSIMOR………………………. 73
Prof.ass.dr. Musa VILA
KUPTIMI I SUNETIT NË PRIZMIN
E ASPEKTIT QËLLIMOR TË SHERIATIT…………………………. 87
Rejhan NEZIRI
RËNDËSIA SOCIALE E FESË SOT NË PERËNDIM ………… 105
Muhamed DËRMAKU
E DJATHTA EKSTREME DHE RADIKALIZMI ISLAM
NË EVROPË; TË PËRBASHKËTAT E TYRE …………………… 121
Prof.dr. Isa MEMISHI
VËSHTRIM FJALORIT ARABISHT-TURQISHT
TË SAMI FRASHËRIT ……………………………………………………. 135
Prof. dr. Abdulla HAMITI
ASPEKTE TË NDRYSHIMEVE SEMANTIKE
TË DISA TURQIZMAVE ………………………………………………… 153
Faik MIFTARI
VAKËFET OSMANE NË PRIZREN
GJATË SHEKULLIT XVI………………………………………………… 169
Prof. dr. Hysen MATOSHI
ALAMIADOJA SHQIPTARE NË PËRMBAJTJET
MËSIMORE TË MEDRESESË NË KOSOVË ……………………. 197
EDUKATA ISLAME 113 290
Mr. Nashid FERATI
KONCPETI ISLAM PËR PAQEN DHE LUFTËN………………. 209
PHD (c) Rexhep SUMA
ORIENTALISTËT DHE SHKENCA E HADITHIT…………….. 223
Prof. dr. Adem ZEJNULLAHU
LIGJËRIMI ALEGORIK I PERSONALITETEVE FETARE
NË DISA KRIJIME POPULLORE ……………………………………. 241
Mr. sci. Melihate ZEQIRI
PIKËPAMJE GJUHËSORE PËR PËRKTHIMIN
E KURANIT NGA PROF. ISA BAJÇINCA……………………….. 253
Nuridin AHMETI
PERSONALITETI I MEHMET AKIF ERSOJIT NË KOSOVË.. 269
Dr. Alban DOBRUNA
KALORËS I MEDIEVISTIKËS SHQIPTARE
PROF. DR. MUHAMET TËRNAVA (1947-2017)………………. 279
Përmbajtja …………………………………………………………………………… 289


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1