theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 114

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
PAÇ BEKIMIN E ALLAHUT, USHTRI E KOSOVËS! ………….. 5
Sabri BAJGORA
VEHBE ZUHAJLI DHE TEFSIRI I TIJ
“ET-TEFSIRU-L MUNIR”…………………………………………………… 7
Belkasim EL-GALI
NJOHJA E ALLAHUT, SIPAS MATURIDIUT  ………39
Ejup HAZIRI
SHPREHJA E OPINIONIT -VËSHTRIM RETROSPEKTIV-… 57
Taxhedin BISLIMI
KONCEPTI I FET’HI DUREJNIT MBI AUTORËSINË Studim
krahasimtar në jurisprudencën Islame…………………………………… 79
Bali SADIKU
LIDHJA E THIRRJES SË MUHAMEDIT A.S. ME THIRRJEN E
PEJGAMBERËVE PARA TIJ…………………………………………….. 91
Sadik MEHMETI
DORËSHKRIMET ORIENTALE TË ILUMINUARA
NË ARKIVIN E KOSOVËS DHE RUAJTJA E TYRE………… 111
Hatixhe AHMEDI
PERSONALITET I DITURISË FRYTËDHËNËSE
DHE SINQERITETIT TË PASHËMBËLLT
(Ali Jakup ef. Shkodra – 1913-1988)…………………………………… 125
Sedat ISLAMI
ROLI I FESË NË NGRITJEN E NDËRGJEGJES PUBLIKE PËR
RUAJTJEN E AMBIENTIT ……………………………………………… 147
Ramadan SHKODRA
ORGANIZMI I JETËS FETARE ISLAME
NË KOSOVË GJATË HISTORISË……………………………………. 163
EDUKATA ISLAME 114 248
Nuridin AHMETI
DISA TË DHËNA TË REJA
PËR HOXHË KADRI PRISHTINËN (1878-1925)………………. 185
Mrika LIMANI
“PIRKEI AVOT” – Mësimet rabinike dhe hadithet
e Pejgamberit a.s. nga këndvështrimi i studimeve krahasimtare…. 197
Besnik JAHA
UTOPIA DHE FEJA (Ndikimi i fesë në letërsi)…………………… 211
Alban DOBRUNA
RIORGANIZIMI I KOMUNITETIT MYSLIMAN
SHQIPTAR MË 1942 ………………………………………………………. 223
Hysen MATOSHI
MONOGRAFI PËR KULTURËN SHQIPTARE
ME NDIKIME ORIENTALE ……………………………………………. 235
NJË VEPËR ME INTERES PËR HISTORINË
E QYTETËRIMIT ISLAM ……………………………………………….. 243
PËRMBAJTJA…………………………………………………………………….. 247


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1