theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 115

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

Përmbajtja
NË KUJTIM TË DY KOLEGËVE
Prof. Qemajl Morina dhe Prof. Kasim Gërguri
(Allahu i pastë mëshiruar) ………………………………………………….. 5
Sabri BAJGORA
MUHAMED MUTEVEL-LI ESH-SHA’RAVI
dhe tefsiri i tij “Havatiri havle-l Kurani-l Kerim” ………………….. 7
Ejup HAZIRI
AGJËRIMI DHE DISPOZITAT E TIJ ………………………………. 27
Ramadan SHKODRA
BASHKËSIA ISLAME E KOSOVËS PAS LUFTËS SË DYTË BOTËRORE – (II) Gjendja politike-shoqërore
në Kosovë pas Luftës së Dytë Botërore ……………………………… 47
Sulejman OSMANI
EDUKATA FETARE ISLAME DHE REFLEKTIMET E SAJ TEK INDIVIDI DHE SHOQËRIA……………………………………. 73
Prof. asoc. dr. Isa MEMISHI
TRANSKRIPTIMI I ALFABETIT ARAB ME ALFABETIN E GJUHËS SHQIPE……………………………… 89
Mr. Ekrem MAQEDONCI
DISPOZITAT KLASIKE DHE BASHKËKOHORE RRETH ALKOOLIT……………………………………………………… 115
Sadik MEHMETI
IXHÂZETNÂMETË E HAXHI SHERIF EF. AHMETIT ….. 131
Driton ARIFI
FRAKSIONI I KURANISTËVE
(Hulumtim analitik rreth fraksionit
që konteston argumentimin me Sunetin e Muhamedit a.s.) …. 153
EDUKATA ISLAME 115 238
Feti MEHDIU
BRENGAT E REXHEP VOKËS –
NJË SHEKULL PAS VDEKJES SË TIJ ………………………….. 173
Nuridin AHMETI
MONUMENTET ISLAME NË PRIZRENIN
E MITRUSH KUTELIT TË VITI 1943……………………………. 187
Filip HITTI
EMIRATI OMEJAD NË SPANJË…………………………………… 207
VEPËR ORIGJINALE NGA FUSHA E HADITHIT
SI NGA PIKËPAMJA STILISTIKE ASHTU
EDHE NGA ANA TEMATIKE………………………………………. 221
KALOI NË AHIHET REFORMATORI I PERIODIKUT
TË BASHKËSISË ISLAME TË KOSOVËS
PROF. QEMJAL MORINA 1951-2019……………………………. 227
NDËRROI JETË DREJTORI FINANCIAR I KRYESISË
SË BIK-UT, NJËKOHËSISHT EDHE ANËTAR
I REDAKSISË SË REVISTËS EDUKATA ISLAME,
KASIM EF. GËRGURI (1970-2019)……………………………….. 231
MJESHTRIT TË MADH TË FJALËS SË SHKRUAR………. 233
Përmbajtja ………………………………………………………………………… 237


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1