theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 118

 Kategoria: Edukata Islame  Shkarkoni
 Përshkrim:

Përmbajtja
MUHAMEDI A.S. – NJERIU QË NDRYSHOI HISTORINË
E NJERËZIMIT…………………………………………………………………………….5
Sabri BAJGORA
ABDULHAMID MUHAMED KISHKU DHE TEFSIRI I TIJ
“FI RIHABI-T-TEFSIR” – (II)………………………………………………………..9
Dr. Ataullah ALIU
INTERPRETIMI I NOCIONIT “FITNE”
NGA HAFËZ IBRAHIM DALLIU………………………………………………..29
Yasin Ramazan BAŞARAN
IDEJA PËR BESIMIN SUBJEKTIV NË TEOLOGJINË E
MATURIDIUT ……………………………………………………………………………37
Dr. Taxhedin BISLIMI
INSTITUCIONI I FETVASË DHE ETIKA E MYFTIUT…………………51
Dr. Abdullah HAMITI
SUZI PRIZRENASI DHE VEPRA E TIJ “GAZAVETNAME”
MBI LUFTËRAT E MIHALOGLLU ALI BEJIT
NË BALLKAN NË SHEK. XV ………………………………………………………….71
PhD (c) Agron ISLAMI
POPULLSIA E KAZASË SË GJILANIT SIPAS REGJISTRIMEVE
OSMANE TË SHEKUJVE XIX-XX ……………………………………………..91
Jusuf ZIMERI
KONTRATA E QIRASË QË PËRFUNDON ME PRONËSI (Lizingu) .113
Mr. Rejhan NEZIRI
EKOLOGJIA NGA KËNDVËSHTRIMI ISLAM ………………………….125
Dr. Sedat ISLAMI
LËVIZJA E PËRKTHIMIT NË HISTORINË E CIVILIZIMIT ISLAM
DHE ROLI I SAJ SHKENCOR, HUMAN E KULTUROR …………….139
Dr. Selda KËLLËÇ
PIKËPAMJET DHE IDETË E NJË INTELEKTUALI OSMAN
PËR SHQIPËRINË…………………………………………………………………….169
Dr. Nimetullah HAFIZ
SHËNIME TË REJA BIOGRAFIKE
PËR ISMAIL QEMAL VLORËN ………………………………………………..187
Agron M. REXHEPI – MD, MSc, PhD
INTOLERANCA NË USHQIM …………………………………………………..193
Titus BURCKHARDT
VLERAT E PËRJETSHME NË ARTIN ISLAM …………………………..199
Filip HITTI
KALIFATI OMAJAD NË KORDOVË
(Kalifi Abdurrahman en-Nasir)………………………………………………………….213
Prof. dr. Edin TULE
PUNISHTET (WORKSHOPS) E MUHAMEDIT a.s……………………..227
Prof. dr. Hysen MATOSHI
MONOGRAFIA “QYTETËRIMI OSMAN” –
NJË SINTEZË E MADHE SHKENCORE ……………………………………233
Përmbajtja ………………………………………………………………………………………239


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1