theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 119-120

 Kategoria: Edukata Islame  Shkarkoni
 Përshkrim:

Përmbajtja
SPROVA E PANDEMISË – COVID 19 …………………………………………….5
Sabri BAJGORA
MUHAMED EBU ZEHRE DHE TEFSIRI I TIJ – “ZEHRETU-TTEFASIR” …….9
Resul ef. REXHEPI
ZEKATI DHE DISA RREGULLA TË TIJ ……………………………………..39
Dr. Ejup HAZIRI
HYRJE NË TË DREJTËN ISLAME RRETH KONFLIKTIT TË
ARMATOSUR ……………………………………………………………………………61
Dr. Abdullah HAMITI
SUZI PRIZRENASI DHE VEPRA E TIJ “GAZAVETNAME”
MBI LUFTËRAT E MIHALOGLLU ALI BEJIT
NË BALLKAN NË SHEK. XV – (II)……………………………………………..83
Assis. Prof. Dr. Ilir RRUGA
TË KRISHTERËT NË SHQIPËRI GJATË SHEKUJVE XIV-XVI ….105
Mr. Ekrem MAQEDONCI
IXHTIHADI – HULUMTIMI SHKENCOR QË DINAMIZON
PRAKTIKIMIN E ISLAMIT NË ÇDO KOHË………………………………129
Mr. Rejhan NEZIRI
EKOLOGJIA NGA KËNDVËSHTRIMI ISLAM – (II) ………………….143
Mr. Driton ARIFI
GJENEZA E OBLIGUESHMËRISË SË NAMAZIT
TË XHUMASË DHE FSHEHTËSITË HYJNORE TË TIJ ……………..163
Prof. assoc. dr. Halide ASLAN
DISA VËSHTRIME MBI KONVERTIMET NË ISLAM
(PROCESIN E ISLAMIZIMIT) NË KOSOVË
NË PERIUDHËN E FUNDIT OSMANE ……………………………………..175
Prim.dr.med.sc. Ali F. ILJAZI
NAMAZI NGA ASPEKTI RELIGJIOZ DHE SHKENCOR……………203
Mr. Sc. Bahri CURRI
FEMRA DHE E DREJTA E SAJ E PRONËSISË
NË LEGJISLACIONIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS ………………213
MSc. Xhylferie BAHTIJARI
KRIZA E FUNDIT FINANCIARE GLOBALE DHE NDIKIMI
I SAJ NË BANKAT KONVENCIONALE DHE ATO ISLAME……..233
Prof. Dr. Zejnullah GRUDA
VRASJA E HASAN RIZA PASHËS
DHE DORËZIMI I SHKODRËS …………………………………………………249
Nexhat IBRAHIMI
MUSALA / NAMAZGJAHU NË HISTORINË TONË…………………..263
M.sc. Artan S. MEHMETI
MYSLIMANËT QË KONTRIBUUAN NË ZHVILLIMIN
E SHKENCËS SË GJEOGRAFISË – (4)………………………………………275
Prof. dr. Hysen MATOSHI
KRONOLOGJI E ARSIMIT DHE TIPOLOGJI
E SHKOLLAVE NË KOSOVË 1830-1912
(Sadik Mehmeti, “Shkollat dhe arsimi në Kosovë 1830-1912”) ……….291
Përmbajtja ………………………………………………………………………………………303


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1