theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 124

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
NJË SHEKULL NGA PËRKTHIMI I PARË I PJESSHËM I KURANIT
NË GJUHËN SHQIPE……………………………………………………………………. 5
Sabri BAJGORA
IMAM KURTUBIU DHE TEFSIRI I TIJ
“EL XHAMIU LI AHKAMI-L KURAN”…………………………………………. 9
Prof. dr. Abdulla HAMITI
LEJLA DHE MEXHNUNI – TREGIMI MË I BUKUR
I LETËRSISË ORIENTALE-ISLAME PËR DASHURINË MISTIKE.. 49
Dr. Sadik MEHMETI
ANGAZHIMI PËR GJUHËN SHQIPE NË SHKOLLAT “IDÂDIJE”
DHE “DÂRULMUALLIMÎN”………………………………………………………. 69
Jakub bin Is-hak EL KINDI
METODAT E LARGIMIT TË PIKËLLIMIT
DHE DEPRESIONIT SIPAS EL-KINDIUT……………………………………. 79
Dr. Feim GASHI
PSIKOLOGJIA E VDEKJES DHE NDIKIMI I BESIMIT FETAR
NDAJ VDEKJES …………………………………………………………………………. 97
Arzu TERZI
VEÇORITË SOCIO-EKONOMIKE TË NËPUNËSVE FETARË
NË PRISHTINË DHE NË GJAKOVË………………………………………….. 115
Dr. Hanife ALACA
NAHIJA E VUSHTRRISË NË SHEKULLIN XV………………………….. 131
Prof. dr. Hysen MATOSHI
MASAKRA E PRAPASHTICËS SIPAS KËNGËVE POPULLORE .. 149
Mr. Besim MEHMETI
DOKUMENTI I VËLLAZËRISË NJERËZORE ……………………………. 157
EDUKATA ISLAME 124 240
Mr. sc. Bahri CURRI
FEMRA DHE E DREJTA E SAJ E PRONËSISË
NË KANUNIN E LEKË DUKAGJINIT ……………………………………….. 177
Pashtrik HAJRAJ
PARIMI I REALIZMIT NË FINANCAT ISLAME ……………………….. 187
Dr. Mensur ZUKORLIĆ
TRASHËGIMIA ETIKE DHE TRADITA OSMANE E NISHIT…….. 203
LL.M. Argjent XHELADINI
NDARJA E PASURISË SË PËRBASHKËT TË BASHKËSHORTËVE
PAS ZGJIDHJES SË MARTESËS NË LEGJISLACIONIN E
REPUBLIKËS SË KOSOVËS …………………………………………………….. 219
PËRMBAJTJA…………………………………………………………………………… 239


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1