theme-sticky-logo-alt
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
SHKUARJA E NJË KOLOSI (Dr. Rexhep Boja 1946-2021)………………. 5
Sabri BAJGORA
ISMAIL IBN KETHIRI DHE TEFSIRI I TIJ “TEFSIRU-L KURANI-L ADHIM” ………………………………………………… 9
Dr. Abdulla HAMITI
SHEM’I PRIZRENASI, POET I DIVANIT I SHEKULLIT XVI ………. 53
Prof. Ass. Dr. Abdurrahim MAXHUNI
PASQYRIMI I TERMINOLOGJISË ISLAME NË “FJALORIN E ORIENTALIZMAVE NË GJUHËN SHQIPE” TË TAHIR DIZDARIT …75
Phd (c) Muhamed STUBLLA
RËNDËSIA E VËRTETË E SUNETIT…………………………………………… 87
Dr. Valmire BATATINA – KRASNIQI
KONTRIBUTI I MEHMET AKIF ERSOJIT NË FUSHËN E TEFSIRIT ………………………………………………………….. 107
Dr. Feim GASHI
PSIKOLOGJIA E VDEKJES DHE NDIKIMI I BESIMIT FETAR NDAJ VDEKJES – (2) ………………………………….. 131
Mr. Besim MEHMETI
DOKUMENTI I VËLLAZËRISË NJERËZORE – 2……………………….. 145
Mr. Petrit MORINA
INVESTIMET NË TREGUN E PASURIVE TË PALUAJTSHME SIPAS MODELIT TË FINANCIMIT ISLAM NË KRAHASIM ME MODELIN KONVENCIONAL …………………………………………. 167
Dr. Nedim IPEK
MIGRIMET BRENDA VILAJETIT TË KOSOVËS ………………………. 181
EDUKATA ISLAME 125296
Dr. Besim ARBANASHI
EFEKTET POZITIVE QË SJELL BESIMI NË BOTËN E AHIRETIT….203
Mr. Eset QERIMI
KONTRIBUTI I HOXHALLARËVE LLAPJANË NË PËRHAPJEN E ARSIMIMIT NË GJUHËN SHQIPE……………….. 213
Prim.dr.med.sc. Ali F. ILJAZI
PARADIGMA SHKENCORE NË KURANIN FAMËLARTË………… 223
Alexander LOPASIC
ISLAMIZIMI I BALLKANIT ME REFERENCA
TË VEÇANTA PËR BOSNJËN…………………………………………………… 237
Mr. Muhidin AHMETI
MARTESA NË ISLAM………………………………………………………………. 263
Faik MIFTARI
KONTRIBUTI I MEXHID YVEJSIT NË PERIODIKUN FETAR TË BASHKËSISË ISLAME TË KOSOVËS……………………… 277
Besnik Jaha
“DIJETARË SHQIPTARË NË PERANDORINË OSMANE” (1880-1912) – (SIPAS DOKUMENTEVE TË MESHIHATIT TË LARTË OSMAN), NJË ENCIKLOPEDI E RE KOMBËTARE………… 289
PËRMBAJTJA…………………………………………………………………………… 295


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1