theme-sticky-logo-alt
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
“EDUKATA ISLAME” – SHKOLLË E VEÇANTË E FORMIMIT
TË MENDIMIT ISLAM DHE E PENAVE TË REJA ………………………… 5
Naim ef. TËRNAVA – Myfti i Kosovës
NEVOJA E NJERIUT PËR FE ……………………………………………………… 11
Prof. Dr. Qazim QAZIMI
RELATA-LIDHJA E HADITHIT ME SHKENCAT E MJEKËSISË …. 27
Prof. Dr. Faredin EBIBI
IBËN MAXHEH DHE SUNENI I TIJ NË GJUHËN SHQIPE ………….. 45
Prim. Dr. Med. Sc. Ali F. ILJAZI
KURANI FAMËLARTË I MAHNIT SHKENCËTARËT…………………. 53
Dr. Sadik MEHMETI
TRAJTIMI I KATEGORIVE TË NDJESHME SOCIALE
NË VAKËFNÂMETË E SHQIPTARËVE
GJATË PERIUDHËS OSMANE……………………………………………………. 75
Akad. Muhamed MUFAKU
KUJTIMET E SHEFQET GAVOÇIT (1918-2020) –
Burime për historinë e shqiptarëve në Lindjen e Mesme – …………………. 91
Ramadan SHKODRA
ZHVILLIMI I INSTITUCIONEVE EDUKATIVE-ARSIMORE
ISLAME NË KOSOVË PAS LUFTËS SË DYTË BOTËRORE ………. 117
Elza SHIPOLI (Prishtinë)
Asem ZEAR (Hungari)
MEHMET PASHË DUKAGJINI DHE XHAMIA EL ADILIJA
NË HALEP TË SIRISË……………………………………………………………….. 129
Dr. Sedat ISLAMI
PËRKTHIMI NË REVISTËN “EDUKATA ISLAME”
NË DY DEKADAT E PARA TË SAJ (1971-1991):
MOTIVET, TEMATIKAT DHE GJUHËT ……………………………………. 145
Dr. Abdurrahim MAXHUNI
RRETH DISA DYSORËVE ISLAMË NË GJUHËN SHQIPE ………… 171
Besnik JAHA (PhDc)
SHQIPJA E SHKRUAR… E NDALUAR ……………………………………… 191
Dr. Krenar DOLI
NDIKIMI I SUFIZMIT NË POEZINË DHE MUZIKËN
E INTERPRETUAR NË TEQETË SHQIPTARE…………………………… 207
Mimoza SINANI
ISLAMI DHE FEMINIZMI: KONFRONTIM
APO BASHKËVEPRIM?……………………………………………………………. 219
Dr. Violeta SMAJLAJ
REGJIMI PASUROR MARTESOR NË LEGJISLACIONIN
E KOSOVËS DHE NË TË DREJTËN ISLAME ……………………………. 239
Mr. Besim MEHMETI
FORUMI PËR PROMOVIMIN E PAQES 2014 ……………………………. 261
Dr. Valon SHKODRA
EGJIPTI – KY VEND I MREKULLIVE TË PËRHERSHME………….. 285
REVISTA “EDUKATA ISLAME” ME REDAKSI TË RE……………… 293
PËRMBAJTJA…………………………………………………………………………… 295


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1