theme-sticky-logo-alt
 Përshkrim:

P˙RMBAJTJA
EDITORIAL
NJË SHEKULL MËVETËSI I KOMUNITETIT MYSLIMAN
SHQIPTAR …………………………………………………………………………. 5
I. ISLAMISTIKË
Dr. Bahri HOXHA
DHJETË PARIMET E SHKENCËS
SË AKAIDIT – ILMUL KELAMIT ……………………………………… 13
Prof. Dr. Qazim QAZIMI
SHKENCA E HADITHIT DHE RELATAT E SAJ
ME SHKENCAT E TJERA FETARE …………………………………… 27
Dr. Ajni SINANI
ZEKATI, SHTYLLA E TRETË E ISLAMIT ………………………………. 45
Dr. Sedat ISLAMI
PËRSHKRIME PEJGAMBERIKE PËR AGJËRIMIN,
DHE EFEKTI I TYRE EDUKATIV……………………………………… 69
II. KULTURË / TRASHËGIMI / ART
Abdulla HAMITI
AHMED BEJ DUKAGJINI,
POET MISTIK I SHEKULLIT XVI……………………………………… 99
Sadik MEHMETI
SHËNIMET NË DORËSHKRIMET ORIENTALE-ISLAME
NË KOSOVË SI FORMË INFORMIMI
DHE NDËRKOMUNIKIMI ………………………………………………. 123
Prof.asoc.dr. Abdurrahim MAXHUNI
VENDI I LEKSIKUT TERMINOLOGJIK ISLAM
NË FJALORËT SHPJEGUES TË SHQIPES
(1954, 1980, 2006) ……………………………………………………………. 141
Elez OSMANI
TAHIR KOLGJINI, IDEATOR I BASHKIMIT
TË BASHKËSIVE ISLAME SHQIPTARE …………………………. 171
Besnik JAHA
MITI I DORUNTINËS APO I FATIMES?
(Romani “Kush e solli Doruntinën”
i Ismail Kadaresë dhe balada “Dylbere Fatimja”) ………………….. 187
Imer TOPANICA
CIVILIZIMI ISLAM, HIJET E TIJ NË EVROPË
DHE BALLKAN………………………………………………………………. 203
III. HORIZONTE
Mr. Besim MEHMETI
PAQJA, EPIQENDRA E MËSIMEVE TË ISLAMIT
Forumi për Promovimin e Paqes (Forumi 2015)……………………. 215
IV. RECENSIONE
NJË VEPËR QË NDIHMON TA LEXOJMË
DHE TA KUPTOJMË MË MIRË
TRASHËGIMINË TONË KULTURORE ……………………………. 241
LIBËR QË LARGON DILEMA DHE SHTYN
PËR HULUMTIME MË TË THELLA
PËR PARAARDHËSIT TANË…………………………………………… 245
NJË REVISTË E NEVOJSHME NGA NJË INSTITUCION
I DUHUR NË KOHË TË QËLLUAR………………………………….. 251
PËRMBAJTJA ………………………………………………………………………. 255


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1