theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 130

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
EDITORIAL …………………………………………………………………………… 5
MANIFESTIMI I MEVLUDIT DASHURI, ZOTIM E BESATIM PËR RRUGËN E MUHAMED MUSTAFASË – 5
I. ISLAMISTIKË…………………………………………………………………… 13
Dr. Ejup HAZIRI
PESË OBJEKTIVAT E DOMOSDOSHME SIPAS FESË ISLAME DHE ROLI I TYRE EDUKATIV …………………… 15
Dr. Bahri HOXHA
EHLI SUNETI SIPAS IMAM ABDUL KAHIR BAGDADIUT – KONCEPTI DHE ATRIBUTET (I) ……… 37
Nexhat IBRAHIMI
IMAM MATURIDIU, SHPIRTI I TRADITËS SONË BESIMORE E JURIDIKE NDËR SHEKUJ …………………… 51
Dr. Islam HASANI
TREGTIA SI ALTERNATIVË E KAMATËS…………………….. 63
Dr. Muhamed STUBLLA
MUHAMED BIN EL HASAN ESH SHEJBANI, REFERENCË E SHKENCAVE DHE SHKENCËTARËVE …………………. 73
Dr. Sedat ISLAMI
METODOLOGJIA PEJGAMBERIKE NË NDRYSHIMIN E BOTËKUPTIMEVE, DHE REFLEKTIMI I SAJ EDUKATIV……………………………………………………………….. 95
II. KULTURË / TRASHËGIMI / ART …………………………………. 121
Sadik MEHMETI & Valon SHKODRA
KULTUROCIDI SERB NDAJ SHQIPTARËVE: RASTI I KOSOVËS (1998-1999) ……………………………….. 123
Dr. Azmir JUSUFI
HASAN EF. NAHI – MYDERRIZ E PËRKTHYES I KURANIT NË GJUHËN SHQIPE (1905-1991) …………. 137
Elez OSMANI
HAFËZ JUSUF AZEMI (1920-2023) – (NJË JETË TË TËRË PËR ZGJIDHJEN E ÇËSHTJES SHQIPTARE) …………… 153
MA. Hysni BEKA
FJALËT JOARABE NË KURAN, SIPAS ARTHUR JEFFERY-T……………………………………. 173
III. HORIZONTE………………………………………………………………… 205
Ifet MUSTAFIÇ
PËRKTHIMET E KURANIT NË GJUHËN ANGLEZE (I)… 207
Reza AKBARIAN & Amélie NEUVE-EGLISE
HENRI KORBIN: PREJ HAJDEGERIT TE MULLA SADRA HERMENEUTIKA DHE KËRKIMI UNIK I QENIES….. 231
IV. RECENSIONE ………………………………………………………………. 261
E VËRTETA DOKUMENTARE FLET SHQIP………………….. 263
NJË PËRKTHIM PLOT POETIKË I KURANIT……………….. 271
TË UDHËTOSH DREJT QËLLIMIT, NDËRSA RRËFEN … 277
PËRMBAJTJA ………………………………………………………………. 283


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1