theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 131-132

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
I. EDITORIAL………………………………………………………………………… 5
PËR NJË RIAKTUALIZIM DHE RIVLERËSIM TË VAKËFIT ………………………………… 7

II. ISLAMISTIKË …………………………………………………………………. 11
Prof. Dr. Qazim QAZIMI
RËNDËSIA E NJOHJES SË SHKAQEVE TË THËNIES SË HADITHIT ………………………………………. 13
Dr. Bahri HOXHA
EHLI SUNETI SIPAS IMAM ABDUL KAHIR BAGDADIUT – PËRSHKRIMI DHE ATRIBUTET (2) …. 29
Asim EJUB
QËNDRIMET E AUTORITETEVE TË HERSHME HANEFITE PËR IMAMATIN……………………………………… 49

III. TEMA E NUMRIT: VAKËFI ………………………………………….. 69
Mr. Driton ARIFI
PASURITË VAKËFNORE DHE FORMAT E MUNDSHME TË INVESTIMIT PËR TO ………………….. 71
Dr. Muhamed STUBLLA
VAKËFI PËRMES HADITHEVE ……………………………………… 91
Ali PAJAZITI Musa MUSAI
NDIKIMET SOCIO-KULTURORE TË VAKËFEVE TË PERIUDHËS OSMANE NË BALLKANIN BASHKËKOHOR: RASTI I MAQEDONISË SË VERIUT……………………. 107
ULLISHTA E VAKËFIT NË GJIRIN E VALDANOSIT – ULQIN Maratonë e gjatë e ulqinakëve për kthimin e ullishtave pronarëve të vërtetë …………………………………….. 123

IV. KULTURË / TRASHËGIMI / ART………………………………… 137
Prof. Dr. Abdulla HAMITI
DISA VLERËSIME MBI ELEGJINË E JAHJA BEJ DUKAGJINIT KUSHTUAR PRINC MUSTAFASË …….. 139
Besnik JAHA
DY RRJETET E RRËFIMIT NË PROZËN E KADARESË – Cikli osman i romaneve të Kadaresë …… 171
Ramadan SHKODRA
“ZANI I NALTË” PARAPRIJËS – THEMELTAR I PERIODIKU ISLAM NË GJUHËN SHQIPE …………….. 183
Dr. Krenar DOLI
KUSH ËSHTË AUTOR I KËNGËS SË NJOHUR “SARAJEVA SHEHËR I BUKUR” DHE SI LINDI AJO 189

V. HORIZONTE …………………………………………………………………. 197
Mimoza SINANI
ESENCA E ARTIT ISLAM…………………………………………….. 199
Ifet MUSTAFIÇ
PËRKTHIMET E KURANIT NË GJUHËN ANGLEZE (2) .. 223

VI. RECENSIONE ………………………………………………………………. 249
VEPËR ME VLERA TË VEÇANTA NË FUSHËN E TERMINOLOGJISË ………………………………………………. 251
VEPËR QË SHLYEN NJË BORXH NDAJ NJË ALIMI TË SHQUAR VELESHTAR ……………………. 261
ATY KU ZEMRA USHQEHET ME BESIM, SIKURSE BLETA ME NEKTAR LULESH ………………… 265
PËRMBAJTJA ………………………………………………………………. 271


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1