theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 73

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
Qemajl Morina
Muhamedi a.s…………………………………………………………………………..5
Muhammad a.s.
عليه الصلاة و السلام
محمد
Nexhat Ibrahimi
Kahet teoriko-praktike në historinë e etikës islame………………….11
Theoretical-practical trends in the history of islamic ethics
ʫريخ الاخلاق الاسلامية
النواحى النظرية و العملية في
Husein Xhozo
Etika si element shumë i rëndësishëm i lumturisë
dhe kënaqësisë së përgjithshme……………………………………………….33
Ethics – a very important element of general happiness
حياته
الخلق عامل مهم لسعادة الانسان في
Dr. Aleksandër Meksi
Probleme dhe aspekte të arkitekturës së xhamive në Shqipëri….43
Problems and aspects having to do with the architecture of
mosques in Albania
آلبانيا
مشاكل و ملاحظات حول اعمار الجوامع في
Doc. Dr. Arzu T. Terzi
Zeje në qytetin e Prishtinës……………………………………………………..53
Craftsmanship in the town of Prishtina
الحرف في مدينة برشيتنا
Sadik Mehmeti
Dorëshkrimet orientale në Arkivin e Kosovës ………………………….67
Oriental manuscripts in the Archive of Kosova بكوسوفا ئقʬالو بدار الشرقية المخطوطات
Mr. Qemajl Morina
Ndikimi i faktorit islam në emrat vetjakë tek shqiptarët………………79
The influence of the islamic element on the personal names of
the albanians
اسماء الاعلام لدى الالبانيين
Ϧثير الاسلام في
Akademik Jashar Rexhepagiq
Mbi një monografi të shkëlqyeshme………………………………………..89
The review of an excellent monograph
صدركتبا ممتاز
236 EDUKATA ISLAME 73
Dr. Ismail BARDHI
Hermeneutika e pluralizmit religjioz …………………………………….107
The hermeneutics of religious pluralism
ظاهرة التعددية الدينية
Avni Aliu
Jeta e njeriut në dritën e Kur’anit…………………………………………121
Life in the light of the Koran الكريم القرآن ضوء
حياة الانسان في
Ajni Sinani – Mimoza Sinani
Islami – zgjidhja e “Enigmës së përhershme të njeriut”………….137
Islam – the solution of an everlasting enigma
حل للغز الانسان الدائم
الاسلام –
Dr. Sherif Muhamed
Femra në Islam përballë traditës judeo-krishtere – (2)……………159
Women in islam in the face of the judeo-christian tradition – (2)
الاسلام ʪلمقارنة مع اليهودية و المسيحية – (٢(
وضع المرأة في
Islami – fe e paqes…………………………………………………………………187
Islam – a religion of peace
دين السلم
الاسلام –
Jamshed Akhtar (Xhemshid Ahtar)
Kontributi shkencor i muslimanëve gjatë shekujve………………..197
The scientific contribution of muslims through centuries
العلوم خلال التاريخ
مساهمة المسلمين في
Ali Muhamed Taha
Abdulkadir Arnaut: armiqtë e fesë e sulmuan Islamin
nëpërmjet hadithit………………………………………………………………..209
Abdulkadir Arnauti: through the hadith the enemies
of religion attacked Islam
الاسلام من خلال الحديث
الشيخ عبد القادر يقول: اعداء الدين طعنوا في
Ibrahim Ilayas
Drejtimi i shkencës duhet të nëvizohet drejt…………………………..223
الاتجاه العلمى يجب ان يكون مستقيما
Dr. Feti Mehdiu
Hafizët tanë gjatë historisë – (III)…………………………………………..229


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1