theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 75

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
Qemajl Morina
Kultura në shërbim të Lindjes dhe Perëndimit………………………….5
Prim.dr.med.sci. Ali Iljazi
Aspekte shkencore në Kur’an …………………………………………………15
Akad. Jashar Rexhepagiq
Sami Frashëri mbi kulturën dhe arsimin islamo-persian………….31
Nexhat Ibrahimi
Mu’tezilitët…………………………………………………………………………….45
Prof. dr. Iljaz Rexha
Monumente të kulturës islame të shekullit XV – XVI në Kosovë ….65
A. Sinani & Mimoza Sinani
Kultura dhe qytetërimi – (2) …………………………………………………..83
Abdullah Nasih Ulvan
Salahudin el-Ejubi hero i betejës së Hittinit dhe çlirues i
Jerusalemit nga kryqtarët – (2)……………………………………………..113
Dr. Ismail Ahmedi
Çështje aktuale të arsimit të lartë Islam në Maqedoni dhe në
Kosovë …………………………………………………………………………………129
Dr. Ahmet Sherif
Vakëfet si institucione fetare, kulturo-arsimore dhe humanitare
…………………………………………………………………………………………….137
Metin Izeti
Medreseja si paradigmë e studimeve teologjike ……………………..147
Gazmend Shpuza
“Viti i mbrapshtë” dhe synetlleku …………………………………………195
Tahar ben Jelloun
Si ia shpjegova vajzës sime racizmin – (2) ………………………………215
Dr. Pajazit Nushi
Fillet e Islamit në trojet shqiptare …………………………………………235
Boshnjakët ndërmjet kombit dhe Islamit ………………………………243
Mr. Qemajl Morina
Roli i Kishës Ortodokse Serbe në luftërat e fundit në ishJugosllavinë………………………………………………………………………….251
Haxhi hfz. Sabri Koçi (1921-2004)…………………………………………269
Abdulkadër Arnauti (1928-2004)…………………………………………..281
Dr. Feti Mehdiu
Hafizët tanë gjatë historisë – V ……………………………………………..285
Përmbajtja …………………………………………………………………………..295


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1