theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 79

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
Qemajl Morina
Ibnu Halduni themelues i sociologjisë moderne …………………………5
Orhan Bislimaj
“Ehlu’s-sunneti ve’l xhemaati” ……………………………………………….15
Osman Mehmeti
Vështrim kutubhaneve dhe zhvillimit të tyre në Kosovë…………..41
Mr. Aliriza Selmani
Një dokument me rëndësi mbi pronat e patundshme vakëfnore
të rrethit të Gjilanit në prag të Luftës së Dytë Botërore……………67
Nehat Krasniqi
Roli i fisnikërisë shqiptare në zhvillimin e kulturës dhe civilizimit
islam në trojet shqiptare gjatë Periudhës Osmane……………………95
Nexhat Ibrahimi
Zhvillimi i terminologjisë filozofike islame në mesjetë ……………123
Akad. Jashar Rexhepagiq
Terminologjia islame në një nga veprat më të reja
në gjuhën kroate…………………………………………………………………..143
Dr. Pajazit Nushi
Termi “shpirt” dhe derivatet konceptuale e gjuhësore të tij
në psikologjinë e fesë islame ………………………………………………….161
Fitim Flugaj
Mehmet Ali Pasha, personalitet shumëdimensional ……………….177
Islami në Andaluzi………………………………………………………………..187
Islami në SHBA ……………………………………………………………………211
Restaurimi i xhamisë së Hadumit në Gjakovë………………………..243
Avni Aliu
Mësohu të jetosh me besim në Allahun ………………………………….251
368 EDUKATA ISLAME 79
Hans Kristian Anderson
Një tregim danez për ditëlindjen e profetit Muhamed ……………279
Muhamed Esad
A është religjioni çështje e së kaluarës? …………………………………291
Esh-shejh Fevzi Zefzafi
Islami – fe e dialogut dhe qytetërimit……………………………………..307
Hatim Et-Tahavi
Monedha islame – angleze – argumentet dhe qëllimet……………..313
Prof. dr. Muhamet Pirraku
Gylen – përmendore e re e civilizimit njerëzor ……………………….319
Dr. Feti Mehdiu
Dritë e pashuar – hz.Muhammedi s.a.v ………………………………….329
Mr. Qemajl Morina
“Dritë e pashuar” hz. Muhamedi” (s.a.v.)……………………………..337
Dr. Milazim Krasniqi
Vepër që na e bën më të dashur figurën e pejgamberit tonë,
Muhamedit a.s. …………………………………………………………………….343
Ramadan Shkodra
Bibliografi e punimeve të h. Hherif Ahmetit
(version i plotësuar)………………………………………………………………..347
Prof. dr. Feti Mehdiu
Hafizët tanë gjatë historisë – VIII………………………………………….363
Përmbajtja …………………………………………………………………………..367


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1