theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 81

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
Qemajl Morina
”Gjashtë shtekuj të Islamit ndër shqitparët………………………………….5
Akademik Jashar Rexhepagig
Disa përparësi të arsimit në Kosovën e re, evropiane dhe moderne ……………………………………………………………11
Orhan Bislimaj
Nocionet “islam” dhe “iman”, entitete të ndara
dhe të bashkuara …………………………………………………………………….17
Ibn Rushd & (Averroes)
Pajtimi ndërmjet sheriatit dhe filozoffisë …………………………………..45
Abdullah Nasih Ulvan
Liria e besimit në Ligjin Islam………………………………………………….87
Ajni Sinani
Të drejtat e njeriut sipas botëkuptimit Islam
dhe atij perëndimor……………………………………………………………….115
Hasan Kaleshi – Ismail Eren
Mahmud Pashë Rrotlla nga Prizreni – përshpirtënimet
dhe vakëfnameja e tij……………………………………………………………..151
Mirije Xhezairi
Xhamitë monumentale në Prizren…………………………………………..191
Rozhe Garodi
Kontributi i kulturës Islame civilizimit botëror…………………………215
Nexhat Ibrahimi
Kadijanistët dhe Ahmedistët……………………………………………………245
Të dhëna për Shqipërinë në prag të pavarësisë në revistën “El­Hilal” të Kajros……………………………………………………………….263
Avni Aliu
Kuptimi shumëdimensional i namazit ……………………………………..281
Islami në Australi dhe në Zelandën e Re …………………………………307
Raportet e luftës të Lav Trockit……………………………………………….327
Dr. Feti Mehdiu
Dr. Hasan Kaleshi, Najstariji vakufski dokumenti
u Jugoslaviji na arapskom jeziku ……………………………………………341
Hysen Ibra
Libër me qasje reale ndaj zhvarrimeve të varrezave në Jug të
Shqipërisë nga ana e kishës dhe politikës greke ……………………….347
Përmbajtja …………………………………………………………………………..355


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1