theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 82

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
Qemajl Morina
Përkujtimi i Salahudin El­Ejubit (1138­1193)………………………………5
Nexhat Ibrahimi
Harixhitët dhe Murxhitët – sekte të hershme Islame…………………..11
Burimet e të Drejtës së Sheriatit ……………………………………………….27
Abdullah Nasih Ulvan
Liria e besimit në Ligjin Islam………………………………………………….41
Angela Milo & Hajjah Liza Abdullah
Zbatimi i Kur’anit në jetën tonë të përditshme …………………………..71
Mr. Aliriza Selmani
BI e Gjilanit gjatë Luftës së Dytë Botërore ………………………………..77
Dr. Hasan Kaleshi
Veziri i madh Koxha Sinan Pasha – përshpirtënimet
dhe vakëfnameja e tij……………………………………………………………….95
Mehmed Mujezinoviq
Dorëshkrimet e xhamisë së Mehmet Pashës në Prizren…………….145
Ramadan Shkodra
Xhamia “Sulltan Mehmed­Fatih” (Xhamia e Madhe) (1460/61)
në Prishtinë­ vepër madhështore
e trashëgimisë Islame në Ballkan……………………………………………171
Të rimenduarit e Islamit: perspektiva e diasporës britanike ………189
Emine Vezaj
Trajtimi i femrës në Islam………………………………………………………201
Intervistë me ish­diplomatin gjerman, prof. dr.Murad Hofman
Myslimanët janë vetëpërgjegjës për imazhin e keq
të Islamit në botën perëndimore!! …………………………………………..223
Ebu Sa’d el­Malini
Disa fjalë rreth historikut të sufizmit dhe zhvillimit të tij …………..233
Dr. Pajazit Nushi
Vështrim i botimit shqip të librit “A culture
of peaceful coexistence” – “Kultura e bashkëjetesës”………………253
Akademik Jashar Rexhepagiqi
Leksikoni i nocioneve të Islamit ­ Vepër e shkëlqyeshme, me disa
vërejtje e sugjerime………………………………………………………………..263
Dr. Feti Mehdiu
Shpjegimi i kuptimeve të Kur’anit të lartë në gjuhën shqipe………275
Shevki Voca
Libri që shkaktoi përçarje në mesin e akademikëve serbë………….283
Përmbajtja …………………………………………………………………………..291


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1