theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 84

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
Qemajl Morina
Islamofobia! ……………………………………………………………………………. 5
Orhan Bislimaj
Domethënia e nocionit “el-Hidajet – udhëzim dhe ed-Dalalet ose Hidhlan-humbje………………………………………………………………..15
Mr. Menduh Bamja
Marrëdhëniet e shtetit dhe të kishës në qytetërimin perëndimor – tipat e ndarjes dhe të bashkëpunimit …………………………………………41
Eldin Duçiq
Prezentimi i Islamit në botën bashkëkohore – diskursi komunikologjik…………………………………………………………..67
Mr. Qemajl Morina
Gjuha dhe feja ………………………………………………………………………..83
Mr. Sadik Mehmeti
Një vështrim përhapjes së dorëshkrimeve orientale në kosovë……..95
Resul Rexhepi
Dorëshkrimet mijëvjeçare në bibliotekën e Aleksandrisë – thesar me vlera të paçmueshme ………………………………………………105
Enver Robelli
Helmimi i fesë……………………………………………………………………….115
Ebu Ala Meududi
Katër termat bazë kur’anorë …………………………………………………..123
Intervistë ekskluzive me prof. Xhon (Jonh) O. Voll, profesor i historisë islame në Universitetin Xhorxhtaun (Goergetown University) Kosovarët kanë treguar se dinë të çmojnë vlerat e njëri-tjetrit dhe njohin diversitetin në vepër………………………………………………141
230 EDUKATA ISLAME 84
Dr. Abdul Hadi Misbah
A është zemra vend i dashurisë, urrejtjes dhe devotshmërisë?…… 155
Sejjid Husein Nasr
Islami dhe muzika …………………………………………………………………163
Amr Halid
Zgjedhja e Omerit halif – (1) ………………………………………………….171
Tajib Salih
Koha e shpërnguljes në veri……………………………………………………199
Nexhat Ibrahimi
Pa brigje dhe pa majtas e djathtas – (Recension)……………………….213
Nexhat Ibrahimi
Trajtesa mbi imanin
të autorit Hasan Fehmi efendiu – (Recension) ………………………….221
Sejjid Husein Nasr
Islami dhe brenga e njeriut modern ………………………………………..225
Përmbajtja …………………………………………………………………………..229


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1