theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 86

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
Qemajl Morina
Kosova shtet sovran dhe i pavarur……………………………………………… 5
Kasim Gërguri
ARSHI – krijesë madhështore …………………………………………………..11
Dr. Qani Nesimi
Koncepti i “tjetrit” tek osmanët dhe pozicioni i shqiptarëve në të…49
Dr. Qazim Qazimi
Premisat hyjnore të qytetërimit islam – mendime dhe ide rreth qytetërimit – ………………………………………..67
Nexhat Ibrahimi
Vendi i Filozofisë Islame në sistemin filozofik botëror………………..81
Mustafa Mlivo
Kur’ani përpara shkencës dhe civilizimit…………………………………..95
Dr. Hasan Kaleshi
Vakëfnameja dhe vakëfet e Sunkur Çaush Begut nga Manastiri….123
Abdullah Nasih Ulvan
Islami – ligj i jetës – (2) …………………………………………………………..145
Abdurrahman es-Sa’di
Si të jetojmë të lumtur ……………………………………………………………171
Alaga Dervisheviq
Nga bisedat e botuara dhe të pabotuara…………………………………..189
Glosari ortodoks ……………………………………………………………………209
Abdulkadir Inxhiq
Përse është me rëndësi mësimi i gjuhës së Kur’anit? ………………..231
Tajib Salih
Koha e shpërnguljes në veri – (3)…………………………………………….239
338 EDUKATA ISLAME 86
Avni Aliu
Porosia e Kur’anit për durim dhe vigjilencë …………………………….259
Prof. Ali Mustafa EL-MISRATI
Herodoti i kulturës libiane dhe shqiptarët……………………………..267
Mr. Qemajl Morina
Rrugëtimi prej afër katër dekadash i revistës “Edukata Islame” .275
Akademik Jashar Rexhepagiq
Disa opservacione mbi revistën “Edukata Islame” …………………..281
Nexhat Ibrahimi
Revista Edukata Islame – përgjigje sfidave të kohës………………….287
Shevki Sh. Voca
Një vepër e veçantë për historinë tonë kombëtare e shkruar pak më ndryshe………………………………………………………291
Nexhat Ibrahimi
Struktura perfekte e Islamit ……………………………………………………299
Dr. Feti Mehdiu
Bibliografia e Dr. Hasan Kaleshit …………………………………………..305
Përmbajtja …………………………………………………………………………..337


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1