theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 89

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
Qemajl Morina
Mehmet Akif Ersoji në faqet e revistës “Err-rrisale” të Kajros……… 5
Nexhat Ibrahimi
Imam el-Esh’ariu ……………………………………………………………………15
Orhan Bislimaj
Ndalohet përjashtimi “inshallah” në besim……………………………….43
Tahir efendi Boshnjaku – Gjakova
Hydá Rabbëm – “Perëndia është Zoti im”………………………………….61
Qemajl Morina
Glosari çifut – (5)…………………………………………………………………….69
Mr. Sadik Mehmeti
Vështrim tri vakëfnameve origjinale (1608)
të Mehmed pashë Kaçanik(li)ut………………………………………………..91
Mr. Samir B. Ahmeti
Osmanlinjtë dhe metodat e tyre rreth përhapjes së fesë islame në Kosovë…………………………………………………………117
Nehat Krasniqi
Vrojtime të reja mbi jetën dhe veprën letrare të Nezim Frakullës.135
Mirnes Kovaç
Islami përballë Islamizmit: Vëllezërit myslimanë…………………..151
Muhamed Abdullah el-Shebani
Problemi ekonomik dhe trajtimi i tij nga këndvështrimi islam …..175
Emine A. Vezaj
Të shkruash historinë me aversion………………………………………….207
Hajrudin S. Muja
Isabela………………………………………………………………………………….215
Tajib Salih
Koha e shpërnguljes në veri – (6)…………………………………………….251
Dr. Ihsan Sureyya Sirma
Sjellja e vendimit për shkatërrimin e shtetit osman…………………..277
Përmbajtja…………………………………………………………………………….289


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1