theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 90

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
Qemajl Morina
Edukata fetare në mes përkrahësve dhe kundërshtarëve ……………… 5
Nexhat Ibrahimi
Ibn Sinai, gjeniu mysliman………………………………………………………15
Orhan Bislimaj
Lutja, lëmosha dhe leximi i Kur’anit i bën dobi të vdekurit…………51
Mr. Sadik Mehmeti
Rrjeti arkivor në Kosovë …………………………………………………………65
Akademik Feti Mehdiu
Më shumë kujdes për botimin e përkthimit dhe interpretimit të Kur’anit në gjuhën shqipe…………………………..77
Mr. Qemajl Morina
Faktori fe në kohën e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit dhe sot ……..103
Fikret Karçiq
Muslimanët e Ballkanit në prag të shekullit XXI ……………………..115
Dr. Naceur Jabnoun
Islami dhe menaxhmenti………………………………………………………..127
Dr. Salim A. Haxhiç
Poezia “hixhreti” nga Gëte …………………………………………………….155
Bajrush Ahmeti
Ndarja e botës islame dhe pasojat e saj ……………………………………177
Hajrudin S. Muja
Isabela – (2)………………………………………………………………………….221
Dr. Abdurrahman Rafet el-Basha
Halime es-Sa’dije ………………………………………………………………….259
Shahid Alam
Sa janë të ndryshme shoqëritë islame?…………………………………….267
Xhavid Ahtar
Shtatë fazat e jetës së Muhamedit a.s. ……………………………………..277
Akademik Jashar Rexhepagiqi
Një vepër shkencore për gruan me vlera të veçanta ………………….285
“Zotëri Ibrahimi dhe lulet e Kur’anit”…………………………………….289
Përmbajtja …………………………………………………………………………..295


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1