theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 122

 Kategoria: Edukata Islame  Shkarkoni
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
KALOI NË AHIRET VETERANI I PERIODIKUT TË BASHKËSISË
ISLAME TË KOSOVËS HAJRULLAH EF. HOXHA (1939-2020) …….. 5
Sabri BAJGORA
IBN ATIJJE EL ENDELUSI DHE TEFSIRI I TIJ
“EL-MUHARRERU-L VEXHIZ FI TEFSIRI-L KITABI-L AZIZ” …………. 9
Resul ef. REXHEPI
MANIFESTIMI I DITËLINDJES SË PEJGAMBERIT A.S. –
MEVLUDI………………………………………………………………………………… 45
Dr. Abdulla HAMITI
JAHJA BEJ DUKAGJINI – LUFTËTAR, MENDIMTAR E POET
I SHQUAR I POEZISË KLASIKE TURKE TË SHEK. XVI………….. 57
PhD. (c) Besir NEZIRI
VAKËFNAMJA E JASHAR PASHË GJINOLLIT ………………………… 75
Dr. Orhan BISLIMAJ
KARTA E MEDINËS DHE PROPOZIM-MARRËVESHJA
E MARTTI AHTISAARIT PËR STATUSIN E KOSOVËS
(trajtesë krahasimore) ……………………………………………………………….. 101
Prof. dr. Hysen MATOSHI
PERCEPTIMI I VEÇANTIVE KOMBËTARE DHE FETARE
TË TJETRIT NË KONTEKSTIN JUGOSLLAV …………………………. 121
PhD (c) Agron ISLAMI
JETA SOCIO-EKONOMIKE DHE POLITIKE NË KOSOVË
GJATË SHEKULLIT XVIII SIPAS ANKESAVE
DHE KËRKESAVE TË QYTETARËVE ……………………………………. 133
Assis. Prof. Dr. Feim GASHI
KUPTIMDHËNIA E UNITETIT DHE SOLIDARITETIT
SIPAS MEHMET AKIF ERSOJT………………………………………………. 147
Faik MIFTARI
POPULLSIA NË PRIZREN GJATË SHEK. XVI ………………………… 163
Mr. Besim MEHMETI
ALEANCA E RE E VIRTYTEVE – “HILFU-L FUDUL” …………….. 183
Prim. dr. med. sc. Ali F. ILJAZI
TRIDHJETË KËSHILLA PËR SUKSES NË JETË
SIPAS ISLAMIT ……………………………………………………………………… 197
Sezai SYLEJMANI
SISTEMI I MILETIT NË SHTETIN OSMAN – 2………………………… 207
Annemarie SCHIMMEL
JUNUS EMRE – (1)………………………………………………………………….. 223
PËRMBAJTJA…………………………………………………………………………239


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1