theme-sticky-logo-alt
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
NË VEND TË PARATHËNIES ………………………………………….. 5
Sabri BAJGORA
KOMENTIMI I KAPTINËS “EZ-ZELZELE” ……………………….. 9
Sulejman OSMANI
RUANI AMANETET DHE QËNDRONI NË BESË!……………. 31
Resul REXHEPI
KARTA E MEDINËS DHE NEVOJA
BASHKËKOHORE PËR TË……………………………………………… 55
Dr. Orhan BISLIMAJ
DOMETHËNIA AKAIDOLOGJIKE E FRAZËS
“MASHALLAH”……………………………………………………………… 83
Miftar AJDINI
MËSIME RRETH KURANIT ……………………………………………. 99
Hajrullah HOXHA
MIRËSJELLJA DHE KUJDESI I FËMIJËVE
NDAJ PRINDËRVE NË ISLAM ……………………………………… 107
Dr. Sedat ISLAMI
TRI GJËRA SHPËTUESE NË VARR ………………………………. 131
Dr. Ajni SINANI
POZITA E GRUAS NË ISLAM……………………………………….. 149
Dr. Ejup HAZIRI
SHKAQET DHE PASOJAT E KEQKUPTIMIT
TË TEKSTIT FETAR……………………………………………………… 165
Rashit ZYLFIU
KTHIMI I BESIMIT……………………………………………………….. 193
Prof. dr. Ahmed Umer HASHIM
VLERA E PUNËS SIPAS ISLAMIT ………………………………… 199
Takvim 1441-1442 / Kalendar 2020 302
Prof. dr. Edin TULE
DEPONIMI I EMOCIONEVE …………………………………………. 211
Azmir JUSUFI (PhDc)
JETA DHE VEPRIMTARIA E HAXHI SHERIF AHMETIT . 227
Sadik MEHMETI
RËNDËSIA E MEVLUDIT PËR RUAJTJEN E VLERAVE
FETARE DHE TË ATYRE KOMBËTARE
NDËR SHQIPTARËT …………………………………………………….. 249
Ramadan SHKODRA
HISTORIKU I LITERATURËS ISLAME
NË GJUHËN SHQIPE NË KUADËR TË BASHKËSISË
ISLAME TË KOSOVËS (Vështrim i shkurtër) …………………… 267
PËRMBAJTJA……………………………………………………………………… 301


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1