theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Takvimi 2022 – Pjesa e shkrimeve

 Kategoria: Takvimi  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
NË VEND TË PARATHËNIES …………………………………..5
Naim ef. TËRNAVA – Myfti i Kosovës
DOKTRINA E IMAM TAHAVIUT ……………………………..9
H. Sherif AHMETI
DYNJAJA (PO – JO) E MALLKUAR! ………………………..59
Sabri BAJGORA
KOMENTIMI I KAPTINËS “EL-INSHIKAK”…………….79
Sadik MEHMETI
BESIMI I MYSLIMANIT ………………………………………..113
Dr. Orhan BISLIMAJ
TRI KËSHILLAT E MËDHA TË PEJGAMBERIT A.S. .129
Resul ef. REXHEPI
OBLIGIMET TONA NDAJ TË VDEKURVE ……………145
Dr. Sedat ISLAMI
DUAJA E JUNUSIT a.s.
(Sekretet e pendimit të sinqertë dhe të pranuar) …………..175
Mr. Ekrem SIMNICA
FEJA, ÇËSHTJE VENDIMTARE
PËR FORMIMIN SHPIRTËROR TË NJERIUT …………183
Dr. Islam HASANI
KONCEPTE EKONOMIKE SIPAS DIJETARËVE
TË HERSHËM MYSLIMANË …………………………………201
Takvim 1443-1444 / Kalendar 2022 312
Elez OSMANI
HAXHI MË I SHTRENJTË NË HISTORI …………………223
Prim.dr.med.sc. Ali F. ILJAZI
DIMENSIONET E MEDITIMIT NË KURAN……………235
PHD (c) Besir NEZIRI
MUVAKKIT-HANJA (Vendi ku përcaktoheshin
kohët e namazit në Perandorinë Osmane)……………………261
TAKVIM 1443-1444 / KALENDAR 2022 – (SHTOJCË)….285
PËRMBAJTJA………………………………………………………..311


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1