theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Takvimi 2023 – Pjesa e shkrimeve

 Kategoria: Takvimi  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
NË VEND TË PARATHËNIES …………………………………..5
Naim ef. TËRNAVA – Myfti i Kosovës
POZITA E MENDJES SIPAS KURANIT DHE MENDIMI I ESHARIUT RRETH SAJ…………….9
Sabri ef. BAJGORA
KOMENTIMI I AJETUL-KURSISË…………………………..19
Hajrullah ef. HOXHA
NAMAZI DHE KUSHTET E TIJ – Në teori dhe praktikë..39
Resul ef. REXHEPI
KONTRIBUTI I EBU HANIFES NË SHKENCËN E FIKHUT – JURISPRUDENCËS ISLAME …………..87
Dr. Ajni SINANI
PEJGAMBERI A.S. NËN MBIKËQYRJEN E ALLAHUT QË NGA LINDJA E TIJ…………………103
Dr. Orhan BISLIMAJ
TRI TIPARET E ANTIISLAMISTËVE NË KURAN …117
Dr. Sedat ISLAMI
SALAVATET PËR MUHAMEDIN A.S. DHE NDIKIMI I TYRE NË PËRMBUSHJEN E KËRKESAVE DHE NEVOJAVE TONA ………….131
Prof. ass. dr. Musa VILA
PASTËRTIA FIZIKE DHE SHPIRTËRORE NË ISLAM………………………………………………………..139
Dr. Jusuf El KARDAVI
A NDRYSHON DISKURSI FETAR NGA NJË KOHË NË TJETRËN? ………………………..157

Prof. asist. dr. Rexhep SUMA
NEVOJA PËR BESIMIN E QËNDRUESHËM DHE FRIKËN NDAJ ZOTIT NË SFERËN E PREDIKIMIT TË ISLAMIT …165
Dr. Sadik MEHMETI
MEKTEBI I TAHIR EFENDI LLUKËS –vatër e kultivimit të dashurisë për gjuhën shqipe – ….179
Dr. Mirsad ASLANI
VETËDIJA DHE PËRGJEGJËSIA KOLEKTIVE PËR EDUKIM DHE ARSIMIM…………………………..189
PhD(c) Besir NEZIRI
FILLIMI ME BISMILAH – Ceremonia e fillimit të shkollës për fëmijët në traditën osmane ……………..199
TAKVIM 1444-1445 / KALENDAR 2023 ………………..213
PËRMBAJTJA……………………………………………………….239


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1