theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Takvimi 2024 – Pjesa e shkrimeve

 Kategoria: Takvimi  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
NË VEND TË PARATHËNIES …………………………………..5

Naim ef. TËRNAVA
LIRIA E BESIMIT……………………………………………………..9

Haxhi Sherif ef. AHMETI
“ITAAT” ZOTIT xh.sh. DHE TË DËRGUARIT TË TIJ ..23

Resul ef. REXHEPI
DISA DISPOZITA PËR (JO)REVOKUESHMËRINË E VAKËFNIMIT, ANULIMIN DHE TJETËRSIMIN E TIJ ……………………..33

Dr. Ajni SINANI
KADAJA DHE KADERI ………………………………………….51

Vehbi Sylejman GAVOÇI
FEJA, ÇËSHTJE VENDIMTARE
NË FORMIMIN SHPIRTËROR TË NJERIUT ……….71

Dr. Orhan BISLIMAJ
“JETO NË KËTË BOTË SI ME QENË JABANXHI OSE UDHËTAR RASTI!” …………………87

Ramadan SHKODRA
MANIFESTIMI I MEVLUDIT DASHURI, ZOTIM E BESATIM PËR RRUGËN E MUHAMED MUSTAFASË – …………………………….97

Dr. Sedat ISLAMI
LUTJE TË VEÇANTA TË PROFETIT MUHAMED A.S. PËR YMETIN…………………………107

Prof. ass. dr. Rexhep SUMA
DISA VEÇORI TË DISKURSIT-MESAZHIT DHE LIGJËRIMIT FETAR QË KËRKOHEN NË KOHËN TONË …………………………..123

Dr. Azmir JUSUFI
HUSEIN EF. GJOZO NË SHTYPIN E GJUHËS SHQIPE NË KOSOVË………………………145

Dr. Besir NEZIRI
JETA DHE KRIJIMTARIA LETRARE E MEHMET AKIF ERSOJIT ………………………………165
TAKVIM 1445-1446 / KALENDAR 2024……………….181


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1